Kategorian Metsäkirvinen Arkisto

  1. Miten erottaa metsäkirvinen niittykirvisestä – Helppo kuvallinen tunnistusohje maallikolle.

    Kommentoi Metsäkirvinen, tunnistuskuva.

    Metsäkirvinen (Anthus trivialis) ja niittykirvinen (Anthus pratensis) muistuttavat huomattavasti toisiaan, eikä niiden nopea tunnistaminen ole kovin helppoa ei-lintuharrastajalle.

    Oheisiin kuviin on merkitty lajien muutama selvimmin erottuva tunnusmerkki lajien nopean tunnistamisen helpottamiseksi. Erot on osoitettu kuvissa näkyvin nuolin.

    Lisäksi n hyvä myös muistaa, että lajien elinympäristöt poikkeavat toisistaan: Metsäkirvinen viihtyy metsissä, kun taas niittykirvinen pitää avomaastoista. (more…)