Italia aikoo höllentää muuttolintuhin vaikuttavaa lainsäädäntöä!

Kommentoi

Italian lintujensuojelujärjestö LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli, BirdLife Internationalin yhteistyökumppani), pyytää euroopppalaisilta lintuharrastajilta ja muilta muuttolintujen kohtalosta kiinnostuneilta apua, koska heidän oma äänensä ei tahdo kuulua.

Asia:

Italiassa esitetään hyväksyttäväksi lakia, joka sallii metsästyskauden pituuksien aluekohtaisen päättämisen. Tämä voi johtaa siihen, että metsästäjien painostuksen seurauksena kautta pidennettäisiin joillain alueilla nykyisestä 5 kuukaudesta (1.9.–31.1.) seitsemään kuukauteen 1.8.–28.2), mikä ei voisi olla vaikuttamatta alueen kautta muuttaviin lintulajeihin (http://www.lipu-uk.org/Hunting.htm).

Voit vaikuttaa sekä täyttämällä Italian lintujensuojelujärjestön on-line adressin että lähettämällä valmiiksi kirjoitetun sähköpostiviestin niille poliitikoille, jotka ovat ilmoittaneet olevansa lakiehdotusta vastaan. Ohjeet molempiin alla:


On-line anomus: http://www.lipu.it/tu_petizione_cacciaselvaggia.htm

Täyttöohje:

Vaihe 1:

Nome (Nimi):
Cognome (Sukunimi):
E-mail:
Indirizzo (Osoite):
Città (Town/City):

Kenttä CAP –jätä tyhjäksi

Kenttä Prov. (Maakunta) – valitse pudotusvalikon viimeinen  EE

Socio Lipu, – valitse  No ellet ole Italian lintujensuojelujärjestön (LIPU)

Paina lopuksi INVIO (lähetä)

Vaihe 2:

Vahvista tiedot painamalla CONFERMO

Sähköpostiviestit

Osoitteet (ovat edustajien virallisia parlamenttiosoitteita):
On. Catanoso catanoso_f@camera.it
On. Giammanco giammanco_g@camera.it
On. Ceccacci ceccacci_f@camera.it
On. Mannucci mannucci_b@camera.it
On. Prestigiacomo prestigiacomo_s@camera.it
On. Brambilla brambilla_m@camera.it
On. Ronchi ronchi_a@camera.it

Alla italiankielinen malliviesti, jota voit käyttää halutessasi. Allekirjoitukseksi laita viestin loppuun nimesi, kaupunki ja maa (=Finlandia)

Egregio Onorevole

Mi rivolgo a Lei affinche’ intervenga immediatamente e impedisca l’approvazione dell’articolo 38 della Legge Comunitaria che prevede la cancellazione degli attuali limiti massimi della stagione venatoria e quindi permettera’ l’estensione della caccia oltre i gia’ lunghi 5 mesi attuali. Questa legge, se verra’ approvata, sara’ un ulteriore infrazione di quelle che sono le leggi europee sulla caccia.

Suomeksi (käännös perustuu alla olevaan englanninkieliseen tekstiin):

Kirjoitan Teille pyytääkseni Teitä välittömästi puuttumaan Yhteisölain 38 artiklan käsittelyyn sen voimaantulon estämiseksi. Laki tulee sallimaan metsästyskauden rajoitusten poistamisen ja näin mahdollistaa kauden pidentämisen nykyisestä viidestä kuukaudesta. Tullessaan hyväksytyksi tämä laki olisi jälleen uusi rikkomus Eurooppalaista metsästyslainsäädäntöä vastaan.

(quick translation: I am writing to you to urge you to intervene immediately and stop the approval of Law 38 of the Community Law that will allow the removal of the limits of the hunting season and thus will allow the extension of the season to more than the already long 5 months. This law, if it is approved, will be a further abuse of European Hunting Law.)

Linkkejä:

Birdforum. net: http://www.birdforum.net/showthread.php?t=162354

LIPU: http://www.lipu.it/default.asp

LIPU:  http://www.lipu-uk.org/

Englanninkielisistä teksteistä kääntänyt : Olli Korhonen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.