Mikä ihmeen “Outo lintu”?

Kommentoi

Outo lintu -kilpailua on julkaistu yhtäjaksoisesti useissa sanomalehdissä vuodesta 2004 alkaen. Alun perin kilpailu syntyi ideasta jollain tavoin hyödyntää epäonnistuneita kuvia, joissa kieroutunut esteettinen silmäni näki kuitenkin jotain mielenkiintoista. Myöhempinä vuosina olen jopa kuvannut “sillä silmällä” eli pyrkinyt eroon tavanomaisesta lintukuvauksesta, jossa linnun on näytettävä linnulta.

Alkuvuosina kuvien tekninen laatu vaihteli suurestikin johtuen suurelta osin silloisesta kuvauskalustostani, mutta lukijapalautteen perusteella se ei tuntunut haittaavan lainkaan.

Myöhemmin kuvien laatu on selvästi tasoittunut ja myös parantunut. Tosin kaikkihan on “katsojan silmässä”.

Aloitan kilpailujen julkaisemisen vuodesta 2004, jolloin siis ensimmäinen Outo lintu -kilpailu näki päivänvalon. Vuoden 2004 kilpailu, samoin kuin tulevaisuudessa julkaistavat myöhemmät kilpailut, löytyvät vastauksineen kategoriasta Outo lintu -kilpailu.

Kilpailua voi käyttää myös esim. leikkimielisenä visailuna ystävien kesken tai vaikkapa peruskoulujen opetuksessa motivoivana ohjelmana.

Huom! Lintuoppaiden käyttö ei ole kiellettyä vaan päinvastoin suositeltavaa, sillä osa lajeista voi olla todella vaikeita tunnistaa.

KÄYTTÖOIKEUS: Jos kilpailua käytetään muuhun kuin omaksi viihteeksi, käyttöoikeuden voi lunastaa kirjoittamalla kommentin blogiini . Kaikki kaupallinen käyttö on kuitenkin kielletty ilman erillistä lupaa.

LuonnOLLIsesti,

Olli

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.