Tillin tallin tiltaltti on hauska laulaja.

Kommentoi

Tiltaltti männyn oksalla

Tiltaltti männyn oksalla

Kun reilu kymmenen vuotta sitten aloin kirjoittaa viikoittaista lukijahavaintoihin perustuvaa luontopalstaani, tiltaltista ei juuri tullut havaintoja.

Myöskään pohjoissavolaiset lintuharrastajat eivät vuosittain kovin monia tiltaltteja tuolloin nähneet. Niinpä lajin kuvaaminen ei tuntunut kovin tärkeältä.

Vuosien mittaan eivät lukijani ole juurikaan sen enemmän tiltaltteja (phylloscopus collybita) havainneet, mutta lintuharrastajien havaintomäärät ovat moninkertaistuneet.

Samoin on käynyt myös itselleni, sillä vuosittain olen kuullut tai nähnyt useita lajin yksilöitä.

Jopa omalla pihallani on muutaman kerran lintu laulujaan tiputellut.

Se, että tilttaltti havaintojen määrä on kasvanut, ei kuitenkaan tarkoita välttämättä sitä, että laji olisi yleistynyt. Päinvastoin, ainakin vielä jokunen vuosi sitten laji oli nopeimmin vähenevä lintulaji maassamme.

Ilmeisesti ainakin osa havaintomäärien kasvusta selittyykin lintuharrastuksen lisääntymisestä: Mitä useampi silmäpari, sitä enemmän havaintoja.

Tiltaltti katajassa.

 

Tiltaltti on mielenkiintoinen lintu ennen kaikkea helposti tunnistettavan laulunsa takia.

Erikoisen laulunsa takia on se saanut useita sen laulua kuvaavia kansanomaisia nimiä kuten juomanlaskija, kilttakerttu, korpikerttu, kuurnantilkittäjä, metsäseppä, oluentiputtaja, seppätikka, tiltti, tynnyrilintu.

Linnun persoonallista laulua voit kuunnella wikipediassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.