Videokooste luontovuodestani 2015

2 Kommenttia

Oheisen videon resepti on lyhyesti seuraava: Videolla nähtävät lajit ovat siinä järjestyksessä, kuin olen ne kuvannut. Pääsääntöisesti kukin laji näkyy vain sinä kuukautena, jona se olen sitä ensimmäisen kerran kuvannut. Jotkin muuttolintulajit esiintyvät kuitenkin sekä keväällä että syksyllä korostamassa Suomen luonnon vuodenaikojen vaihtelua.

Useimmissa tapauksissa valitsemani klippi on siis lajin ensimmäiseltä kuvauskerralta. Ainut merkittävä poikkeus lienee silkkiuikkujen parittelu, sillä olin kuvannut parin elämää jo jonkin kerran aiemminkin. Tein tietoisen poikkeuksen päiväkirjamaisesta kaavasta yksinkertaisesti siitä syystä, että halusin kaakkurin ohella toisen kesän tärkeistä kuvauslajeistani saavan arvoisensa huomion.

Päätöstä lajin kohdalla helpotti se, että pyrin muutenkin valitsemaan videoon mahdollisimman erilaisia, toisistaan poikkeavia tilanteita.

Mainitun videokoosteen päiväkirjamaisen luonteen takia se sisältää useita sellaisia videoleikkeitä, jotka sain itseni ylipuhuttua julkaisemaan vain niiden kuvausjankohdan perusteella. Niiden laatu ei olisi nimittäin muussa yhteydessä edellyttänyt julkaisua.

Eri kuukausien välisestä suuresta kuvattujen lajien vaihtelusta voi nähdä epäsuorasti sekä minun luontokuvaukseen käyttämäni ajan että suomalaisen luonnon lajikirjon vaihtelun eri vuodenaikoina.

Se, mitä videolta taas ei voi päätellä, on kuinka paljon eri lajien kuvaamiseen olen kuluttanut aikaani. Tosiasiassahan silkkiuikku, kaakkuri ja harmaahaikara olivat ne lajit, jotka veivät ylivoimaisesti suurimman osan kaikesta luontokuvaukseen käyttämästäni ajasta vuonna 2015.

Huomionarvoista on myös se, että nämä – aivan kuten muutkin videot – olen useimmiten kuvannut sellaisina hetkinä, jolloin valokuvien ottaminen ei ole mielestäni ollut järkevää. Se, mikä näyttää videolla hyvältä ja mielenkiintoiselta, ei nimittäin näytä välttämättä yhtä hienolta samassa tilanteessa otetussa valokuvassa. Esimerkiksi eläimen liikkuminen saa useimmiten katsojan huomion pois tylsästä taustasta tai osin epäonnistuneesta valotuksesta.

Musiikin taustalla aika ajoin kuultavat luonnonäänet ovat aitoja kuvaushetkellä taltioituja ääniä.

Musiikki: Wolfgang Amadeus Mozart, Eine kleine Nachtmusik, YouTuben oma musiikkikirjasto.

2 Comments

    • Olli

      Kiitos Leena! En tiedä koko vuodesta, mutta kesä, etenkin loppukesä, oli todella hyvä. Hyvää ja antoisaa kuvaus- ja luontovuotta itsellesikin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.