Metso syö mustikan– Harvinainen tilannekuva 42

Kommentoi

Ukkometso syö mustikkaa.

Ukkometso syö mustikkaa.

Kuusimetsiemme sininen aarre, mustikka on tärkeä niin meille ihmisille kuin monille metsiemme eläimille. Joillekin, kuten kuvan metsolle, se on kaiken lisäksi elintärkeää ravintoa lajin eri ikävaiheissa.

”Kaksi metson kesäkauden ravintotekijää on vahvasti sidoksissa maisematason yleiseen metsäpeitteisyyteen. Mustikka tiedetään metsolle tärkeäksi lajiksi sekä suoranaisena ravintona että erityisesti poikasille tärkeiden hyönteisten isäntäkasvina.

Avohakkuun jälkeen metsolle ei ole tarjolla suojaa pedoilta, mutta myös mustikka ja siitä riippuvaiset hyönteiset vähenevät. Mustikan keskimääräisen peitteisyyden tiedetäänkin laskeneen Suomessa alle puoleen sitten 1950-luvun.” (Janne Miettinen, ‘ Metson elinympäristöt ja niiden huomioon ottaminen talousmetsissä’, Metsätieteen aikakauskirja 3/2010)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.