Onko lyijymyrkytykseen kuolleista joutsenista tunnetuksi tulleella Suonenjoen Onkilammella myös mikromuoviongelma?

Kommentoi

Huom! Videosta tarkemmin tekstin lopussa.

Viime vuosina olemme myös saaneet lukea paljon suurista jätemuovikerääntymistä eri puolilla maapalloamme (esim. Tyynen valtameren valtavasta muovijätepyörteestä , maailman suurten jokien meriin kuljettamasta muovijätteestä ). Tällöin olemme myös nähneet järkyttäviä kuvia mereen päätyneen muovijätteen tappamista valaista, delfiineistä ja etenkin linnuista.

Ainut omakohtainen havainto luontoon jätetyn muovin aiheuttamasta näyttävästä vahingosta on vuosi sitten Suonenjoella dokumentoimani ”muovin kaatama” suuri rantakoivu. Navakka tuuli oli tuolloin onnistunut kaatamaan juurineen koivun, joka kasvoi rannalle jätetyn muovijätteen päällä eikä siksi ollut onnistunut koskaan saamaan juurillaan voimakkailta tuulilta suojaavaa otetta allaan olevasta maaperästä.

muovi,muovijäte,muoviroska

Muovin kaataman koivun juurakko.

Yksi viime vuosien puhutuimmista ympäristöongelmista ovat kuitenkin mikromuovit, joita on nyt löydetty myös Suomen järvien vedestä. Järviimme mikromuovit ovat voineet päätyä esim. kotitalouksien jätevesien mukana (kosmetiikkatuotteet, tekstiilien pesu), autojen renkaista tulevana muovipölynä tai luontoon päätyneiden muoviroskien hajoamisen tuloksena.

Ja viimeksi mainittuja lyijyyn kuolleista joutsenista surullisen kuuluisaksi tulleella Onkilammella löytyy todella runsaasti. Tämän entisen haulikkoampumapaikan edessä olevaa soista, osin hyvin märkää, rantaa nimittäin peittävät paikoin haulikon hylsyjen sisältä peräisin olevat muovitulpat. Niiden lisäksi suorannalla on myös runsaasti ammuttaessa rikkoutuneita savikiekkoja, mutta ne ovat tiettävästi lähinnä esteettinen haitta, eivät mahdollinen ympäristöuhka.

muovituppo,haulikon hylsy,onkilampi,mikromuovin lähde

Haulikon hylsyjen muovituppoja Onkilammella

Mikromuovien vaikutusta luontoon ja eliöihin tutkitaan tällä hetkellä runsaasti ympäri maailmaa, mutta toistaiseksi yksilöityä tietoa niiden vaikutuksista on vähän. Tutkijat ovat kuitenkin suhteellisen yksimielisiä siitä, että niiden vaikutus on negatiivinen, etenkin pieneliöstölle. Ihmisen terveydelle sen sijaan nykytiedon mukaan mikromuoveista ei pitäisi olla suurta vaaraa.

Onkilammen tapauksessa mahdollisen ympäristöongelman aiheuttajia ovat juuri haulikon hylsyjen sisällä ruudin ja haulien välissä olleet vettä kevyemmästä polyeteenimuovista valmistetut tupot, jotka ajan kuluessa hajoavat yhä pienemmiksi vedessä kelluviksi mikromuoveiksi. Tällöin ne voivat päätyä paikan erilaisiin eliöihin kuten hyönteiset, sammakkoeläimet ja kalat sekä niitä mahdollisesti ravintonaan käyttäviin lintuihin. Onkilammen haulikon hylsyjen muovitupoista tuleva mikromuovi ei kuitenkaan ole välttämättä pelkästään paikallinen, vain Onkilampea koskeva ongelma, sillä lammesta laskee puro Rautalammin reittiin kuuluvaan Iisveteen.

muovituppo,haulikon hylsy,onkilampi,mikromuovin lähde

Haulikon hylsyjen muovituppoja vedessä.

Onni onnettomuudessa on se, ettei Onkilammelta ilmeisesti juurikaan löydy muovisia haulikon hylsyjä.  Syy on ilmeisesti se, että ampujat yleensä poimivat hylsyt maasta/vedestä, koska ne putoavat lähelle ampujaa ja ovat helposti havaittavissa kokonsa ja värikkyytensä takia. Tätä ainakin pidetään ulkomaisissa tutkimuksissa syynä sille, ettei haulikon hylsyjä ole löydetty muissakaan maissa suurissa määrin ampuradoilta tai suosituilta vesilintujen metsästyspaikoilta.

Tällä hetkellä Onkilammen mikromuovitilanteesta ei kuitenkaan ole valitettavasti mitään tutkittua tietoa. Asia korjautunee kuitenkin lähitulevaisuudessa, sillä kun lammen tilannetta ja kunnostustarvetta ensi vuonna jälleen tutkitaan, myös sen mikromuovitilanne tullaan tietojeni mukaan tällöin kartoittamaan. Ja jos lammelta todella löydetään mikromuovia, ongelma ei ole silloin välttämättä pelkästään paikallinen, Onkilampea koskeva, sillä lammesta laskee puro Rautalammin reittiin kuuluvaan Iisveteen. Pidetään kuitenkin peukkuja, ettei mikromuoveja löydetä.

Tietoja videosta: Kuvattu noin 50 metrin pituisella alueella (kartalla), jonka kävelin edestakaisin hiukan eri reittiä (yhteensä siis n. 100m). Kuvaushetkellä kuukausi sitten suurin osa muovitupoista oli jo sammaleen peittämiä. Vain kolme vuotta aiemmin eli vuonna 2016 tilanne näytti hyvin erilaiselta (kuva alla). Miltä ranta lieneekään näyttänyt silloin, kun haulikkorata oli vielä käytössä?

muovituppo,haulikon hylsy,onkilampi,mikromuovin lähde

Haulikon hylsyjen muovituppoja Onkilammella v. 2016

Lähteitä:

Plastic debris in the Laurentian Great Lakes: A review (Journal of Great Lakes Research, Science Direct)

Biodegradable PHA Shotgun Wads (Virginia Institute of Marine Science)

Plastic litter from shotgun ammunition on Danish coastlines – Amounts and provenance        ( Niel Kanstrup,  Thorsten Balsby, 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.