Luontokuva osana luonnonsuojelua- Luontokuvaaja voi vaikuttaa, osa 3.

Kommentoi

lummelampikorento

Lummelampikorento.

Edellisissä blogeissani annoin esimerkkejä siitä, miten luontokuvaaja/-toimittaja voi yrittää epäsuorasti vaikuttaa havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi.

Joskus, tosin ilmeisen harvoin, on myös mahdollista vaikuttaa suoraan.

Alla kaksi esimerkkiä parilta viime vuodelta.

 

Sudenkorennot auttoivat suojelupäätöstä

 

Vuonna 2009 olin kuvaamassa kaakkurilammella, kun huomioni kiinnitti oudosti käyttäytyvä sudenkorento.

En ole missään määrin sudenkorentoasiantuntija, vaikka olen noita graafisen kauniita hyönteisiä melko paljon kuvannutkin.

Sen toki ymmärsin, etten itse ollu lajia aiemmin nähnyt.

Lajin käytöksen, ottamieni kuvien ja Sami Karjalaisen mainion Suomen sudenkorennon -kirjan avulla tunnistin lajin kuitenkin myöhemmin lummelampikorennoksi (Leucorrhinia caudalis).

Kuukautta myöhemmin kuvasin samalla paikalla toisen korentolajin eli sirolampikorennon (Leucorrhinia albifrons).

Kuva: Sirolampikorennon, Leucorrhinia albifrons

Kuva: Sirolampikorento

Sekä lummelampikorento että sirolampikorento ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain nojalla. Ne ovat Luontodirektiivin IV(a) –liitteen lajeja, mikä tarkoittaa sitä, että niiden suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Käytännössä se merkitsee, että niiden lisääntymispaikkojen tuhoaminen ja vaarantaminen on lailla kiellettyä.

Erityisen suojelutarpeen selvittyä minulle, tein melko nopeasti ilmoituksen lajeista Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Myöhemmin selvisi, että löytämiäni lajeja käytettiin kuvauslammen Natura-ohjelmaan mukaan ottamisen perusteina.

Sarjarimpi pysäytti täyttömaan ajon

Loppukesällä 2010 suonenjokelainen biologi huomasi yllättäen, että yhden Suonenjoen tärkeimmän luonnontilaisen lintukosteikon rantaan oli ajettu runsaasti täyttömaata. Samalla hän kuitenkin näki korkealle vedenpinnan yläpuolelle kauniin kukkahuiskilonsa kasvattaneen vesikasvin. Hyvin kasveihin perehtyneenä hän tunnisti kasvin heti sarjarimmeksi (Butomus umbellatus).

Kuva: Sarjarimpi, Butomus umbellatus

Kuva: Sarjarimpi.

Mikä ihmeellisintä lajia ei olisi pitänyt juurikaan Pohjois-Savosta löytyä.

Niinpä hän soitti minulle ja pyysi minua kuvaamaan lajin mahdollisimman nopeasti, minkä sitten teinkin. Myös nämä kuvat toimitettiin Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä tehtiin lisäksi ilmoitus Suonenjoen kaupungille, joka oli kyseisen alueen omistaja.

Näiden toimenpiteiden seurauksena täyttömaan ajo tuon matalan lahden rantaan lopetettiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.